בלוג

בית משפט

היבטים משפטיים לפני רכישת נדל"ן

מאת:

היבטים משפטיים לפני רכישת נדל"ן

רכישת נדל"ן, בין אם מדובר בנכס פרטי למגורים ובין אם מדובר בנדל"ן מסחרי דוגמת משרד, חנות או מבנה תעשייתי, מהווה עסקה משמעותית שבה מושקעים לרוב סכומי כסף גבוהים. לפיכך, כל מי שמתכנן לערוך עסקה כלשהי בנדל”ן חייב להקפיד על התנהלות נכונה וזהירה הכוללת ביצוע מספר בדיקות משפטיות בסיסיות טרם החתימה על ההסכם. זאת על מנת לוודא כי מדובר בעסקה משתלמת, כדי להימנע מבעיות בעתיד וכדי להגן על האינטרסים ועל הזכויות על פי חוק.

רכישת נדל"ן, בין אם מדובר בנכס פרטי למגורים ובין אם מדובר בנדל"ן מסחרי דוגמת משרד, חנות או מבנה תעשייתי, מהווה עסקה משמעותית שבה מושקעים לרוב סכומי כסף גבוהים. לפיכך, כל מי שמתכנן לערוך עסקה כלשהי בנדל”ן חייב להקפיד על התנהלות נכונה וזהירה הכוללת ביצוע מספר בדיקות משפטיות בסיסיות טרם החתימה על ההסכם. זאת על מנת לוודא כי מדובר בעסקה משתלמת, כדי להימנע מבעיות בעתיד וכדי להגן על האינטרסים ועל הזכויות על פי חוק.

 

החקיקה הרלוונטית

חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 והתקנות שהוצאו מכוחו, מהווים את הבסיס לדיני המקרקעין, המסדירים את ההתנהלות השוטפת בתחום זה. כך, בסעיף 1 לחוק מוגדרים "מקרקעין" כ"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;". נדל"ן היא מילה נרדפת למושג מקרקעין, שמקורה בשפה הארמית וראשי התיבות שלה הם נכסי דלא ניידי, כלומר נכסים שאינם ניידים אלא מחוברים לקרקע. בסעיף 2 לחוק מוגדרת זכות הבעלות, המעניקה לבעלים החוקי של הנכס את ההרשאה לבצע עסקאות במקרקעין, להרשות את השימוש, להשכיר את הנכס ועוד.

 

מושגים מרכזיים בתחום

טאבו: זוהי השיטה שלפי מתבצע מרשם הזכויות במקרקעין, המנוהלת באמצעות לשכות רישום מקרקעין הפרושות ברחבי הארץ. תמצית המידע על כל נכס מקרקעין נרשם בטאבו ומופיע בנסח טאבו, המהווה מעין תעודת זהות של הנכס. מסמך רשמי המונפק על ידי רשויות המדינה ומוכיח את נכונות המידע. רישום זה פתוח לעיני כל אדם בקרב הציבור, שיכול להוציא נסח טאבו בכפוף לתשלום אגרה, גם אם אין לו קשר מסוים לאותו נכס.

הערת אזהרה: רישום משפטי בכתב המתבצע בלשכת מרשם המקרקעין המצהיר על הכוונות של בעל הזכות במקרקעין לעשות עסקה במקרקעין או התחייבות שלא לבצע בהם עסקה ויידוע כלל הציבור. זהו צעד משפטי חשוב שצריך בעל הנכס לבצע בסמוך לאחר רכישת הנדל"ן המקנה לו ביטחון.

מס רכישה: מס המופיע בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 ואותו צריך לשלם לקופת המדינה, כל אדם הרוכש זכויות במקרקעין. שיעור המס נקבע על פי שווי העסקה בהתאם לסוג העסקה, מדרגות ופטורים הקבועים בחוק.

מס שבח: מס אותו משלמים בגין רווח הון ממכירת נכס מקרקעין, המוגדר בחוק מיסוי מקרקעין. גובה סכום המס נקבע לפי ההפרש הקיים בין המחיר שבו נמכר הנכס לבין מחיר הרכישה, תוך הצמדה למדד והפחתה של הוצאות הרכישה והשבחה של הנכס.

הקריירה העצמאית שלך בנדל"ן מתחילה עכשיו!

לייעוץ והכוונה יש למלא פרטים וניצור קשר בהקדם:

רי/מקס ישראל
מרכז מסחרי שוהם,
שדרות עמק איילון 30, כניסה B או C, קומה 3
שוהם, ת.ד. 1701, מיקוד 6083530
טלפון: 03-9722-333 | 1-800-211-311
פקס: 03-9722-330
info@remax.co.il
כל הזכויות שמורות. | כל משרד בבעלות פרטית ומנוהל עצמאית | הצהרת נגישות | השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש